Pržno 2014
Vážení spoluobčané, jak jsme Vás již dříve informovali, v srpnu letošního roku se naše obec ve spolupráci s Nadačním fondem Hyundai zapojila do projektu "ROZPOČET PRŽNA - ROZPOČET PRO VŠECHNY!". Cílem projektu je vytvořit rozpočet pro rok 2014 participativním způsobem, tzn. za účasti veřejnosti tak, aby reflektoval skutečné potřeby a přání našich občanů. Jedním ze způsobů, jak Vaše přání zjisitit, je i tato webová aplikace, prostřednictvím které můžete rozdělit až 1.000.000 Kč z rozpočtu obce.

Jak to funguje? V rámečku po pravé straně vidíte celkovou částku, kterou obec navrhuje v roce 2014 věnovat na 16 oblastí obsažených v aplikaci. Nyní máte i Vy možnost ovlivnit, jaká část z vyhrazených peněz bude jednotlivým oblastem přidělena.

U každé položky vidíte 2 pole - šedé s nápisem "Obec" uvádí částku, navrhovanou zastupitelstvem, bílé s nápisem "Váš návrh" je určeno pro uvedení Vaší představy.

Po zadání Vašeho návrhu a kliknutí na bílou plochu vlevo můžete ve velkém rámečku po pravé straně kontrolovat, zda jste nepřečerpali celkový limit. Zároveň se objeví graf, který zobrazuje, nakolik se Vaše návrhy liší od návrhu obce.

Po vyplnění všech políček budete v následujícím kroku vyzváni k uvedení svých osobních údajů (aby nedocházelo ke zneužívání aplikace anonymy). Zároveň je zde ještě prostor pro Váš komentář, pokud byste chtěli cokoli upřesnit.

Výsledky z aplikace budou projednány na veřejném setkání s Vámi, občany Pržna. Výstupy z aplikace, setkání i dotazníků, které jsou dalším způsobem, jak se do tvorby rozpočtu zapojit, vezme zastupitelstvo v potaz při reálném hlasování o rozpočtu.

Budeme velice rádi, pokud se aktivně zapojíte do tvorby rozpočtu na rok 2014.

Petr Blokša, starosta obce

Celková částka Pržno 2014
Celková částka na všechny uvedené položky.
Váš návrh:
Obec:
Grantový systém Pržno 2014
Zájemci (kluby, spolky i fyzické osoby) budou moci žádat formou jednoduchých žádostí o granty na kulturu, sport, volný čas či sociální záležitosti.
Váš návrh:
Obec:
Přímá podpora spolků - Sportovní klub Pržno 2014
Přímá podpora spolků, sdružení, zájm. činnost, kluby - Sportovní klub Pržno
Váš návrh:
Obec:
Přímá podpora spolků - ostatní Pržno 2014
Přímá podpora spolků, sdružení, zájm. činnost, kluby - mažoretky, Klub seniorů, hasiči, Pržňanka, RD Mašinka, včelaři apod.
Váš návrh:
Obec:
Kultura a volný čas Pržno 2014
Organizace akcí a finanční zabezpečení realizace - Den obce, Mikulášský jarmark, Setkání s občany, Vítání občánků, Setkání 3.generací, Vítání jara, dary,pohoštění, Pálení čarodějnic, Dětský den, příspěvky na divadlo, Zimní hry, Lyžařské závody, Merenda,zábavy, plesy atd.
Váš návrh:
Obec:
Vydávání obecního zpravodaje Pržno 2014
Náklady na tisk a grafické zpracování - 4 čísla v roce 2014.
Váš návrh:
Obec:
Měsíčník mikroregion Pržno 2014
Vydávání měsíčníku Mikroregion - obecní spoluúčast.
Váš návrh:
Obec:
Kalendář Pržno 2015
Vydání kalendáře na rok 2015.
Váš návrh:
Obec:
Knihovna Pržno 2014
Knihovna (návrh je ponížen oproti loňskému roku kvůli provizornímu provozu z důvodu rekonstrukce současných prostor).
Váš návrh:
Obec:
Kostel, hřbitov, boží muka Pržno 2014
Kostel, hřbitov, boží muka (opravy oplocení, obnova osvětlení, celková údržba).
Váš návrh:
Obec:
Dětská hřiště, sportoviště, lesoparky, veřejná prostranství Pržno 2014
Výstavba dětských hřišť v nových lokalitách - stará i nová kolonka pod ústavem, u rybníka, sportoviště a lesopark u fotbalového hřiště.
Váš návrh:
Obec:
Údržba koryt potoků Pržno 2014
Údržba koryt potoků (sanace koryt potoků ve spolupráci s vlastníky a Povodí Odry).
Váš návrh:
Obec:
Vánoční výzdoba Pržno 2014
Pronájem vánoční světelné výzdoby (investice do vánoční výzdoby obce).
Váš návrh:
Obec:
Odpady Pržno 2014
Odpady (dotace na bezpl. sběrný dvůr pro občany, rozšíření sběr. míst na separáty - zlepšení dostupnosti).
Váš návrh:
Obec:
Kabelová televize Pržno 2014
Kabelová televize 140 přípojek, tj. cca 50 % č.p. v obci (údržba, provoz, autorská práva, poplatky).
Váš návrh:
Obec:
Internet Pržno 2014
Rozvoj internetové sítě, (inovace obecní sítě, zkvalitňování nabízených služeb).
Váš návrh:
Obec:
Rezerva Pržno 2014
Jinde nezařazená rezerva - návrhy, podněty.
Váš návrh:
Obec: